Aktualności ze świata nauki

„Letnie Międzynarodowe Spotkanie Naukowe 2022”

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, iż MEiN otrzymało za pośrednictwem MSZ informację z Ambasady Republiki Peru w Warszawie o możliwości zgłaszania udziału w „Letnim Międzynarodowym Spotkaniu Naukowym 2022”, które odbędzie się w dniach 2 - 4 stycznia 2022 r.  Organizatorami wydarzenia, stanowiącego platformę zrzeszającą peruwiańskich i zagranicznych naukowców, są: Międzynarodowa Rada Naukowo-Technologiczna,  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Peru, CONCYTEC, Uniwersytet Ricardo Palma oraz Krajowy Uniwersytet Inżynierii (UNI). Szczegółowe informacje dot. tego cyklicznego wydarzenia znajdują się na stornie https://eciperu.net/.

Organizatorzy zapraszają zagranicznych naukowców do przesyłania prac badawczych, które zostaną przedstawione podczas wydarzenia, w celu wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązania współpracy między instytucjami badawczymi w Peru i zagranicą. Nabór trwa do 30 listopada br.

 

Debata ekspertów: Poszukiwanie skutecznego leku na COVID-19

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza na trzecią debatę ekspertów z cyklu „Ufajmy nauce”, który jest realizowany z okazji jubileuszu trzydziestolecia FNP. Podczas debaty o poszukiwaniach skutecznego leku na COVID-19 rozmawiać będą czołowi polscy uczeni, aktywnie działający na polu walki z pandemią.

Debata odbędzie się 14 października o godz. 12.00. Będzie transmitowana na żywo w kanałach FNP na platformach YouTube i Facebook

Biuletyn Ambasady Francji w Polsce - nabory wniosków dla Naukowców i Doktorantów

Szanowni Państwo, 

serdecznie zachęcamy Naukowców i Doktorantów GUMed do zapoznania się z biuletynem Ambasady Francji w Polsce

Linki do aktualnych naborów wniosków; 

Ambasada Francji w Polsce - zaproszenie do składania wniosków

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ofertą Ambasady Francji w Polsce skierowaną do magistrantów, doktorantów i naukowców:

http://www.science-and-you.com/en/call2021

https://miai.univ-grenoble-alpes.fr/fr/miai-grenoble-alpes-master-2-research-scholarships-836858.htm?RH=6499587718832365

https://www.eurecom.fr/en/teaching/master-science/Carnot-TSN-EURECOM-Excellence-Scholarships

https://www.pearl-phd-lille.eu/en/phd-candidate/call-phd-students-eligibility

https://pasific.pan.pl/

Wnioski, Raporty ST

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony elektroniczny formularz RAPORTU z realizacji tematów zadań badawczych statutowych realizowanych w ramach utrzymania potencjału badawczego ze środków otrzymanych z subwencji za rok 2020. 

Przypominamy, że realizacja tematów traktowana jest jako bezterminowa z możliwością ich modyfikacji na rok kolejny oraz koniecznością wykorzystania wszystkich przyznanych środków w roku ich przyznania.

 

Jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany zupełnej tematu zadania badawczego statutowego do Państwa dyspozycji zostaje uruchomiony również WNIOSEK o przyznanie subwencji na zadanie badawcze realizowane w ramach utrzymania potencjału badawczego jednostki na rok 2021.


Formularze WNIOSKU oraz RAPORTU dostępne są w systemie

e-naukowiec (https://enaukowiec.gumed.edu.pl/panel/admin/documents).

 

Ostateczny termin składania RAPORTÓW za 2020 roki /lub WNIOSKÓW na rok 2021 mija 19 lutego 2021 r. (piątek).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownicy zobowiązani są do przechowywania kopii raportów oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej podane informacje. Dokumenty te należy przedstawić na każde żądanie organów kontrolujących działalność statutową jednostki.

 

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza proszę uzgadniać z Biurem ds. Nauki pod nr tel. 11-58 lub 11-59, natomiast wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza proszę uzgadniać z Działem Systemów IT pod nr tel. 17-14 lub 17-08.

 

Z poważaniem,

prof. dr hab. Michał Markuszewski

prorektor ds. nauki

Raport z realizacji MB za rok 2019

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w systemie e-naukowiec pod adresem: (https://enaukowiec.gumed.edu.pl/panel/admin/documents) został uruchomiony elektroniczny formularz RAPORTÓW z zadań młodego badacza MB za rok 2019. 

Dostęp do formularza posiadają wszyscy pracownicy naukowi i doktoranci będący kierownikami zadań badawczych MB, którzy mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do extranetu GUMed. Wypełnianie formularza jest możliwe z każdego komputera z dostępem do internetu.

Ostateczny termin składania RAPORTÓW za 2019 rok mija 13 marca 2019 r. (piątek).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownicy zadań zobowiązani są do przechowywania kopii raportów oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej podane informacje. Dokumenty te należy przedstawić na każde żądanie organu kontrolującego zadania badawcze MB.

UWAGA:

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza proszę uzgadniać z Sekcją ds. Systemów Dydaktyki i Nauki pod nr tel. 17-14 lub 17-08.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza proszę uzgadniać z Biurem ds. Nauki pod nr tel. 11-58 lub 11-59.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Tomasz Bączek

prorektor ds. nauki

 

 

Raport z realizacji MB za rok 2019

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w systemie e-naukowiec pod adresem: (https://enaukowiec.gumed.edu.pl/panel/admin/documents) został uruchomiony elektroniczny formularz RAPORTÓW z zadań młodego badacza MB za rok 2019. 

Dostęp do formularza posiadają wszyscy pracownicy naukowi i doktoranci będący kierownikami zadań badawczych MB, którzy mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do extranetu GUMed. Wypełnianie formularza jest możliwe z każdego komputera z dostępem do internetu.

Ostateczny termin składania RAPORTÓW za 2019 rok mija 13 marca 2019 r. (piątek).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownicy zadań zobowiązani są do przechowywania kopii raportów oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej podane informacje. Dokumenty te należy przedstawić na każde żądanie organu kontrolującego zadania badawcze MB.

UWAGA:

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza proszę uzgadniać z Sekcją ds. Systemów Dydaktyki i Nauki pod nr tel. 17-14 lub 17-08.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza proszę uzgadniać z Biurem ds. Nauki pod nr tel. 11-58 lub 11-59.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Tomasz Bączek

prorektor ds. nauki

 

 

Składanie Oświadczeń przez pracowników GUMed

Szanowni Państwo,

W bazie dokumentów naszego Uiwersytetu opublikowano ważny dokument:

Zarządzenie Rektora nr 30/2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie składania Oświadczeń przez pracowników GUMed dla potrzeb statystyki publicznej w obszarze działalności badawczej i rozwojowej.

 

Elektroniczne składanie wniosków do NCN

Wnioskowanie w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki OPUS 13 i PRELUDIUM 13 odbywa się drogą elektroniczną poprzez system OSF. 

W związku z tym prosimy się o zapoznanie z nową procedurą i sposobem postępowania przy składaniu wniosków:

1. Po zakończeniu edycji wniosku i zablokowaniu w systemie OSF należy przesłać drogą mailową:
a) Wygenerowane oświadczenie o pomocy publicznej;
b) Wygenerowane potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie (wersja dla GUMed);
c) PDF wniosku do NCN.

2. Do Biura ds. Nauki należy przesłać w tradycyjnej formie:
a) 1 egz. wniosku podpisany przez kierownika jednostki organizacyjnej (wersja PDF wniosku do NCN);
b) Wydrukowane i podpisane potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika projektu;
c) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Załączniki: 

1. ELEKTRONICZNE WNIOSKI

2. DANE GUMED DO WNIOSKÓW

3. OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

Kalkulacje kosztów ST na rok 2017

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione elektroniczne formularze Kalkulacji kosztów na rok 2017 dla zadań badawczych statutowych.

Dostęp do formularza posiadają wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do extranetu GUMed. Wypełnianie formularza jest możliwe z każdego komputera z dostępem do internetu.

Ostateczny termin składania KALKULACJI na  2017 rok mija 25maja 2017 r. (czwartek).

UWAGA: Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza oraz prośby o przyznanie dostępu do strony WWW, należy przesyłać na adres: mariusz.michalak@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 17-14. Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza należy przesyłać na adres: malkor@gumed.edu.pl/bgorka@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 11-58
Z poważaniem, prof. dr hab. Tomasz Bączek prorektor ds. nauki

Promocja Jednostki - przedłużenie terminu

Szanowni Państwo,

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

W związku z tworzącą się nową stroną internetową Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zakończonym właśnie okresem sprawozdawczym, nadarza się doskonała okazja, aby zainteresowane jednostki pochwaliły się na forum swoimi dokonaniami, osiągnięciami, czy posiadanymi laboratoriami badawczymi oraz wysoko cenną aparaturą naukowo-badawczą.

Jest to znakomita forma promocji Państwa jednostek w kraju i zagranicą, tak więc zachęcam Państwa do przesyłania takich informacji (wraz z ewentualnymi zdjęciami). Będą one umieszczone NA STRONIE GŁÓWNEJ GUMed, w zakładce „ ZESPOŁY BADAWCZE”.

Informacje wraz z ewentualnymi zdjęciami proszę przesłać pod adres: prorektor.nauka@gumed.edu.pl w terminie do 30.04.2017 r.

Osoba do kontaktu: Kierownik Biura ds. Nauki mgr Krystyna Kaszyńska tel. wewn. 10-01

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Tomasz Bączek

prorektor ds. nauki

Promocja Jednostki

Szanowni Państwo,

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

W związku z tworzącą się nową stroną internetową Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zakończonym właśnie okresem sprawozdawczym, nadarza się doskonała okazja, aby zainteresowane jednostki pochwaliły się na forum swoimi dokonaniami, osiągnięciami, czy posiadanymi laboratoriami badawczymi oraz wysoko cenną aparaturą naukowo-badawczą.

Jest to znakomita forma promocji Państwa jednostek w kraju i zagranicą, tak więc zachęcam Państwa do przesyłania takich informacji (wraz z ewentualnymi zdjęciami). Będą one umieszczone NA STRONIE GŁÓWNEJ GUMed, w zakładce „ ZESPOŁY BADAWCZE”.

Informacje wraz z ewentualnymi zdjęciami proszę przesłać pod adres: prorektor.nauka@gumed.edu.pl w terminie do 14.04.2017 r. (piątek).

Osoba do kontaktu: Kierownik Biura ds. Nauki mgr Krystyna Kaszyńska tel. wewn. 10-01

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Tomasz Bączek

prorektor ds. nauki

Raporty ST, MN za rok 2016

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione elektroniczne formularze RAPORTÓW ROCZNYCH i KOŃCOWYCH zadań badawczych ST i MN, DUN oraz SPUB za rok 2016.
Dostęp do formularza posiadają wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy naukowi i doktoranci będący kierownikami zadań badawczych MN, którzy mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do extranetu GUMed. Wypełnianie formularza jest możliwe z każdego komputera z dostępem do internetu.

Ostateczny termin składania RAPORTÓW za 2016 rok mija 6 lutego 2017 r. (poniedziałek).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownicy zobowiązani są do przechowywania kopii raportów oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej podane informacje. Dokumenty te należy przedstawić na każde żądanie organu kontrolującego działalność statutową jednostki.
UWAGA: Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza oraz prośby o przyznanie dostępu do strony WWW, należy przesyłać na adres: mariusz.michalak@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 17-14. Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza należy przesyłać na adres: malkor@gumed.edu.pl/bgorka@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 11-58
Z poważaniem, prof. dr hab. Tomasz Bączek prorektor ds. nauki

Warsztaty KPK dla wnioskodawców HORYZONTU 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na warsztaty w dniu 26 stycznia 2017 roku:

„ Warsztaty – ABC przygotowania wniosku do Horyzontu 2020: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne”

Finansowanie badań podstawowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu z dr Magdalą Kowalczyk oraz dr inż. Magdaleną Łopuszańską-Rusek koordynatorami dyscyplin w Dziale Nauk o Życiu Narodowego Centrum Nauki, które odbędzie się w dniach 14-15 listopada br. w godzinach 9-12 w audytorium im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum przy al. Zwycięstwa 41/42.

Spotkanie będzie poświęcone przedstawieniu oferty konkursowej NCN oraz procesowi przygotowywania i oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych finansowanych przez Centrum.

Spotkanie w dniu 14.11 jest przeznaczone dla młodych naukowców rozpoczynających karierę naukową, którzy będą ubiegać się o finansowanie swoich projektów w ramach konkursów: PRELUDIUM, ETIUDA,  SONATINA, SONATA.

Spotkanie w dniu 15.11 jest przeznaczone dla naukowców, którzy przede wszystkim chcą ubiegać się o finansowanie swoich projektów w ramach konkursów: OPUS, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO. 

Bezpośrednio po prezentacji zaplanowano otwartą dyskusję.

Organizatorami spotkania są: Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Tomasz Bączek oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Michał Markuszewski, prof. nadzw. GUMed

Gorąco zachęcamy do udziału!

WAŻNA INFORMACJA KANCLERZA DOTYCZĄCA ZAWIERANIA UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się i stosowanie do informacji Kanclerza ws. zawierania umów cywilnoprawnych finansowanych z projektów i zadań badawczych mających charakter badań diagnostycznych i/lub inwazyjnych na pacjencie, związanych z pobieraniem materiału biologicznego.

Informacja dotycząca umów cywilno-prawnych

Warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom szkolenia z zakresu przygotowywania wniosków na projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i zachęcamy raz jeszcze do składania wniosków w tej edycji konkursów OPUS 11, SONATA 11 i PRELUDIUM 11.  

Więcej informacji o wnioskowaniu do NCN dostępnych TUTAJ oraz na stronach NCN.

Prezentacja - Szkolenie dla wnioskodawców

Wnioski ST, MN, DUN

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w systemie e-naukowiec (https://enaukowiec.gumed.edu.pl/) zostały uruchomione elektroniczne formularze wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie zadań badawczych na:
utrzymanie potencjału badawczego ze środków na działalność statutową (2017-2019)
Wnioski dotyczą kierowników zadań badawczych statutowych, których realizacja kończy się 31 grudnia 2016 i chcą rozpocząć nowe zadanie badawcze w 2017 roku oraz kierowników jednostek organizacyjnych nieposiadających dotacji na działalność statutową.

 Zadania badawcze związane z rozwojem młodych naukowców lub uczestnictwem w studiach doktoranckich GUMed (2017-2018)
Wnioski dotyczą kierowników zadań badawczych młodych naukowców, których realizacja kończy się 31 grudnia 2016 i chcą rozpocząć nowe zadanie badawcze w 2017 roku oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem realizacji zadań badawczych w 2017 roku.

O zadanie badawcze mogą ubiegać się:
1.    Osoby prowadzące działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończą nie więcej niż 35 lat
2.    Osoby będące słuchaczami studiów doktoranckich GUMed z otwartym przewodem doktorskim

Dostęp do formularzy posiadają wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci, którzy mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do extranetu GUMed. Wypełnianie formularzy jest możliwe z każdego komputera z dostępem do Internetu.
Ostateczny termin składania Wniosków o zadania badawcze mija 15 czerwca 2016 r. (środa). Nie złożenie w wyznaczony terminie wniosków będzie oznaczało rezygnację z finansowania zadań badawczych w 2017 roku.

WAŻNE: Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza oraz prośby o przyznanie dostępu do strony WWW, należy przesyłać na adres: mariusz.michalak@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 17-14. Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza należy przesyłać na adres: malkor@gumed.edu.pl, bgorka@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 11-58

Z poważaniem,
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prorektor ds. nauki

LAUREACI KONKURSU NCBiR – STRATEGMED III

W dniu 09.05.2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki III konkursu w ramach strategicznego Programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.

W konkursie wzięły udział 82 projekty (w tym 10 z udziałem GUMed), obejmujące prace B+R z obszaru onkologii, kardiologii, neurologii oraz medycyny regeneracyjnej, zgłoszone przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Wsparcie finansowe na realizację w/w przedsięwzięć otrzyma 9 konsorcjów, w tym 2 pod warunkiem dostępności środków w instytucji finansującej.

Wśród laureatów konkursu znalazły się 3 konsorcja, w których GUMed pełni rolę Partnera.  Zgłoszone przez nie w procedurze konkursowej projekty zajęły czołowe miejsca na liście rankingowej NCBiR. 

Dofinansowanie badań prowadzonych przez naszych naukowców wyniesie niemal 4 mln zł.

Laureaci konkursów Narodowego Centrum Nauki

Pracownicy i doktoranci GUMed znaleźli się wśród laureatów konkursów OPUS 10, SONATA 10 oraz PRELUDIUM 10 ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki. Łączna kwota finansowania projektów badawczych z zakresu nauk podstawowych wyniesie niemal 5,1 mln zł. Dodatkowo w jednym projekcie OPUS 10 GUMed otrzymał finansowanie jako partner w ramach konsorcjum naukowego utworzonego razem z Politechniką Gdańską

Ocena Parametryczna 2015

Szanowni Państwo! Kierownicy jednostek organizacyjnych!
Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony elektroniczny formularz Oceny Parametrycznej Aktywności Naukowej za rok 2015, który znajduje się pod adresem: https://enaukowiec.gumed.edu.pl/.
Dostęp do formularza posiadają wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych i upoważnione przez nich osoby, które mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do extranetu GUMed. Wypełnianie formularza jest możliwe z każdego komputera z dostępem do Internetu.
Ostateczny termin składania Oceny Parametrycznej za 2015 rok mija 03 marca 2016. (środa). Terminowe złożenie Oceny pozwoli na szybsze wydanie decyzji o otrzymaniu dotacji na działalność statutowa na 2016 rok.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednostka jest zobowiązana do przechowywania kopii Ankiety oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej podane informacje. Dokumenty te należy przedstawić na każde żądanie organu kontrolującego działalność statutową jednostki.
WAŻNE: Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza oraz prośby o przyznanie dostępu do strony WWW, należy przesyłać na adres: mariusz.michalak@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 17-14. Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza należy przesyłać na adres: malkor@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 11-58

Z poważaniem, prof. dr hab. Tomasz Bączek prorektor ds. nauki

Raporty zadań ST, MN, DUN, SPUB

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione elektroniczne formularze RAPORTÓW ROCZNYCH i KOŃCOWYCH zadań badawczych ST i MN, DUN oraz SPUB za rok 2015.
Dostęp do formularza posiadają wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy naukowi i doktoranci będący kierownikami zadań badawczych MN, którzy mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do extranetu GUMed. Wypełnianie formularza jest możliwe z każdego komputera z dostępem do internetu.

Ostateczny termin składania RAPORTÓW za 2015 rok mija 19 lutego 2016 r. (piątek).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownicy zobowiązani są do przechowywania kopii raportów oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej podane informacje. Dokumenty te należy przedstawić na każde żądanie organu kontrolującego działalność statutową jednostki.
UWAGA: Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza oraz prośby o przyznanie dostępu do strony WWW, należy przesyłać na adres: mariusz.michalak@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 17-14. Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza należy przesyłać na adres: malkor@gumed.edu.pl/bgorka@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 11-58
Z poważaniem, prof. dr hab. Tomasz Bączek prorektor ds. nauki

Spotkanie informacyjne - Technologie medyczne w Horyzoncie 2020 oraz AAL

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie informacyjne „Innowacyjne na zdrowie! Technologie medyczne w Horyzoncie 2020 oraz AAL”

Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 października 2015 r. w Auditorium Primum w godzinach od 10:00 do 13:00.

Głównym celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości wsparcia finansowego w ramach dostępnych programów międzynarodowych (Horyzont 2020 oraz AAL – Ambient Assisted Living) oraz efektywnego sieciowania tworzonych projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania:

Harmonogram spotkania

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację do dnia 15 października 2015 roku na stronie:

http://pomorskieregion.eu/form-tech-med

ANKIETA ICM UW- udostępnianie danych badawczych

Szanowni Państwo,

W imieniu zespołu Platformy Otwartej Nauki (http://pon.edu.pl)
działającego w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i
Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego chciałbym zaprosić Państwa do
udziału w badaniu ankietowym dotyczącym udostępniania i wykorzystania
danych badawczych przez polskich naukowców.

Ankieta przeznaczona jest dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych
polskich instytucji akademickich (uczelni, jednostek naukowych PAN oraz
instytutów badawczych). Kwestionariusz, którego wypełnienie zajmie ok. 15
minut, dostępny jest pod adresem: http://ankieta2015.icm.edu.pl

Opracowanie wyników niniejszego badania stanowić będzie element raportu
poświęconego kwestii dostępu do danych badawczych, przygotowywanego
aktualnie przez zespół Platformy Otwartej Nauki.

W przypadku pytań, uprzejmie proszę o wiadomość na adres
ankieta2015@icm.edu.pl.

 

UZUPEŁNIENIE ANKIETY JEST DOBROWOLNE!

WNIOSKI DUN na 2016 rok

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w systemie e-naukowiec (https://enaukowiec.gumed.edu.pl/) zostały uruchomione elektroniczne formularze wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie w roku 2016 zadań Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN):
W ramach  zadań  DUN mogą być realizowane: konferencje naukowe,  wystawy, targi, szkolenia oraz promocja wyników badań

Dostęp do formularzy posiadają wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do extranetu GUMed. Wypełnianie formularzy jest możliwe z każdego komputera z dostępem do Internetu.

Ostateczny termin składania Wniosków o zadania badawcze mija 14 lipca 2015 r. (wtorek).

WAŻNE: Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza oraz prośby o przyznanie dostępu do strony WWW, należy przesyłać na adres: mariusz.michalak@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 17-14. Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza należy przesyłać na adres: malkor@gumed.edu.pl, bgorka@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 11-58

Z poważaniem,
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prorektor ds. nauki

Wnioski na realizację zadań statutowych i młodych naukowców

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w systemie e-naukowiec (https://enaukowiec.gumed.edu.pl/) zostały uruchomione elektroniczne formularze wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie zadań badawczych na:

Utrzymanie potencjału badawczego ze środków na działalność statutową (2016-2018)
Wnioski dotyczą kierowników zadań badawczych statutowych, których realizacja kończy się 31 grudnia 2015 i chcą rozpocząć nowe zadanie badawcze w 2016 roku oraz kierowników jednostek organizacyjnych nieposiadających dotacji na działalność statutową.

Zadania badawcze związane z rozwojem młodych naukowców lub uczestnictwem w studiach doktoranckich GUMed (2016-2017)
Wnioski dotyczą kierowników zadań badawczych młodych naukowców, których realizacja kończy się 31 grudnia 2015 i chcą rozpocząć nowe zadanie badawcze w 2016 roku oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem realizacji zadań badawczych w 2016 roku.

O zadanie badawcze mogą ubiegać się:
1.    Osoby prowadzące działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończą nie więcej niż 35 lat
2.    Osoby będące słuchaczami studiów doktoranckich GUMed z otwartym przewodem doktorskim

Dostęp do formularzy posiadają wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci, które mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do extranetu GUMed. Wypełnianie formularzy jest możliwe z każdego komputera z dostępem do Internetu.

Ostateczny termin składania Wniosków o zadania badawcze mija 08 lipca 2015 r. (piątek). Nie złożenie w wyznaczony terminie wniosków będzie oznaczało rezygnację z finansowania zadań badawczych w 2016 roku.

WAŻNE: Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza oraz prośby o przyznanie dostępu do strony WWW, należy przesyłać na adres: mariusz.michalak@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 17-14. Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza należy przesyłać na adres: malkor@gumed.edu.pl, bgorka@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 11-58

Z poważaniem,

prof. dr hab. Tomasz Bączek
prorektor ds. nauki

Oświadczenie do liczby N - 2015

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony elektroniczny formularz Oświadczenia o zaliczeniu do liczby N, który znajduje się pod adresem: https://enaukowiec.gumed.edu.pl/.

Oświadczenie dotyczy pracowników jednostek organizacyjnych  zatrudnionych na etatach: naukowych, naukowo-dydaktycznych, naukowo-technicznych oraz inżynieryjno-technicznych, którzy mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do extranetu GUMed.
Wypełnianie formularza jest możliwe z każdego komputera z dostępem do Internetu.

Ostateczny termin składania Oświadczeń mija 10 lipca 2015 roku (piątek)

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednostka jest zobowiązana do przechowywania kopii Oświadczeń i  przedstawienia ich na każde żądanie organu kontrolującego działalność statutową jednostki.

Z poważaniem,
prof. dr hab. Tomasz Bączek prorektor ds. nauki

 

INSTRUKCJA
1. Oświadczenie dotyczy:
•    pracowników GUMed, którzy prowadzą badania naukowe i/lub prace rozwojowe (finansowane i nie finansowane), zatrudnionych na umowę o pracę na etatach: - naukowo-dydaktycznych - naukowych,
•    pracowników GUMed, którzy wykonują prace pomocnicze przy realizacji badań naukowych oraz/lub pracach usługowo-badawczych, zatrudnionych na umowę o pracę na etatach: - naukowo-technicznych - inżynieryjno-technicznych
2. Jeżeli pracownik GUMed, spełniający powyższe kryteria, jest również zatrudniony w innej jednostce naukowej (np. w innej Uczelni), składa druk Oświadczenia tylko w jednej, wybranej przez siebie jednostce naukowej, potwierdzający zgodę na zaliczenie do jednej z w/w grupy pracowników
3. W przypadku niewyrażenia zgody, należy wskazać jednostkę, w której oświadczenie zostało złożone
3. Po zalogowaniu się należy kliknąć w lewym górnym rogu zakładkę „DOKUMENTY PRACOWNIKA” i wybrać w oknie wyboru zakładkę: OŚWIADCZENIE DO LICZBY N - 2015
4. Po dokonaniu wyboru w j.w., należy kliknąć po prawej stronie zakładkę „AKCJE” – „Wypełnij”
5. Po zapoznaniu się z treścią dokumentu i wypełnieniu jego treści, należy kliknąć „ZAPISZ”
6. Drukowanie wypełnionego dokumentu następuje po ponownym kliknięciu w zakładki „AKCJE” i dokonaniu wyboru „DRUKUJ”
7. Kierownik jednostki, sprawując nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia procedury zbierania Oświadczeń od podległych pracowników (Zarządzenie Rektora nr 20/2013 z dnia 06.06.2013 r.), zobowiązany jest do przekazania zbiorczego, wydrukowanych i podpisanych Oświadczeń do Działu Nauki
UWAGA:
1. Oświadczenia nie należy przesyłać indywidualnie do Działu Nauki - należy je złożyć zbiorczo, zgodnie w powyższą Instrukcją
3. Jeżeli pracownik jest nieobecny w pracy (np. urlop płatny lub bezpłatny), Kierownik jednostki, powiadamia skutecznie pracownika o konieczności złożenia Oświadczenia. Pracownik, do 30.06.2015 r., wypełnia dokument w wersji elektronicznej,  podpisuje własnoręcznie, a następnie zeskanowany dokument przesyła drogą elektroniczną do Kierownika, który po potwierdzeniu  jego zgodności przesyła do Działu Nauki
4. Jeżeli dane w wykazie pracowników są nieprawidłowe lub nieaktualne należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem: webadmin@gumed.edu.pl i poprosić o niezwłoczne uaktualnienie swoich danych
5. Kopię Oświadczeń wszystkich pracowników i swoje własne, Kierownik jednostki przechowuje do wglądu na każde żądanie organów kontrolujących.
6. Powyższe Oświadczenie nie jest tożsame z dokumentem dotyczącym minimum kadrowego, składanym przez nauczyciela akademickiego do właściwego Dziekanatu!!!

 

 

UWAGA!

Szanowni Państwo,


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi raportowania zadań MN i ST za 2014 (raport roczny, raport końcowy), uprzejmie informuję, że w celu weryfikacji odpowiedniego rodzaju raportu odsyłam do strony https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/228634/.

Strona zawiera listę zadań badawczych ST i MN realizowanych/zakończonych w roku 2014

Z poważaniem,
Barbara Górka

SPRAWOZDAWCZOŚC ST I MN ZA 2014 ROK

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione elektroniczne formularze RAPORTÓW ROCZNYCH i KOŃCOWYCH zadań badawczych ST i MN za rok 2014.
Dostęp do formularza posiadają wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy naukowi i doktoranci będący kierownikami zadań badawczych MN, którzy mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do extranetu GUMed. Wypełnianie formularza jest możliwe z każdego komputera z dostępem do Internetu.

Ostateczny termin składania RAPORTÓW za 2014 rok mija 05 czerwca 2015 r.(piątek).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownicy  zobowiązani są do przechowywania kopii raportów oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej podane informacje. Dokumenty te należy przedstawić na każde żądanie organu kontrolującego działalność statutową jednostki.
UWAGA: Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza oraz prośby o przyznanie dostępu do strony WWW, należy przesyłać na adres: mariusz.michalak@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 17-14.  Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza należy przesyłać na adres: malkor@gumed.edu.pl/bgorka@gumed.edu.pl  lub telefonicznie pod nr wew. 11-58

Z poważaniem, prof. dr hab. Tomasz Bączek prorektor ds. nauki

Ocena Parametryczna Aktywności Naukowej za rok 2014

Szanowni Państwo! Kierownicy jednostek organizacyjnych!

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony elektroniczny formularz Oceny Parametrycznej Aktywności Naukowej za rok 2014, który znajduje się pod adresem: http://enaukowiec.gumed.edu.pl/panel/pages/login. Dostęp do formularza posiadają wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych i upoważnione przez nich osoby, które mogą logować się do systemu identycznym loginem i hasłem, jak w przypadku logowania do extranetu GUMed. Wypełnianie formularza jest możliwe z każdego komputera z dostępem do Internetu.

Po zalogowaniu się do panelu portalu eNaukowiec, proszę udać się do sekcji 'Jednostka', a następnie wybrać opcję 'Dokumenty'. Tam znajduje się i jest gotowy do wypełnienia dokument oceny parametrycznej.

Ostateczny termin składania Oceny Parametrycznej za 2014 rok mija 03 marca 2015 r.(wtorek).

Terminowe złożenie Oceny pozwoli na szybsze wydanie decyzji o otrzymaniu dotacji na działalność statutowa na 2015 rok. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednostka jest zobowiązana do przechowywania kopii Ankiety oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej podane informacje. Dokumenty te należy przedstawić na każde żądanie organu kontrolującego działalność statutową jednostki.

UWAGA: Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza oraz prośby o przyznanie dostępu do strony WWW, należy przesyłać na adres: mariusz.michalak@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 17-08.  Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza należy przesyłać na adres: malkor@gumed.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 11-58

Z poważaniem, prof. dr hab. Tomasz Bączek prorektor ds. nauki

Wnioski i kontynuacje ST 2015

Wnioski i kontynuacje ST na rok 2015 od tego roku należy składać za pośrednictwem portalu eNaukowiec GUMed. Panel pracownika dostępny jest za pomocą linku na stronie głównej.

Instrukcja wypełniania formularza ”Oświadczenie – Liczba N”

1. Oświadczenie dotyczy:

  • pracowników GUMed, którzy prowadzą badania naukowe i/lub prace rozwojowe (finansowane i nie finansowane), zatrudnionych na umowę o pracę na etatach: - naukowo-dydaktycznych - naukowych,
  • pracowników GUMed, którzy wykonują prace pomocnicze przy realizacji badań naukowych oraz/lub pracach usługowo-badawczych, zatrudnionych na umowę o pracę na etatach: - naukowo-technicznych - inżynieryjno-technicznych

2. Jeżeli pracownik GUMed, spełniający powyższe kryteria, jest również zatrudniony w innej jednostce naukowej (np. w innej Uczelni), składa druk Oświadczenia tylko w jednej, wybranej przez siebie jednostce naukowej

3. Po zalogowaniu się należy kliknąć w lewym górnym rogu zakładkę „DOKUMENTY PRACOWNIKA” i wybrać w oknie wyboru zakładkę: OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA GUMed do Liczby N

4. Po dokonaniu wyboru w j.w., należy kliknąć po prawej stronie zakładkę „AKCJE” – „Wypełnij”

5. Po zapoznaniu się z treścią dokumentu i wypełnieniu treści, należy kliknąć „ZAPISZ”

6. Drukowanie wypełnionego dokumentu następuje po ponownym kliknięciu w zakładki „AKCJE” i dokonaniu wyboru „DRUKUJ”

7. Kierownik jednostki, sprawując nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia procedury zbierania Oświadczeń od podległych pracowników (Zarządzenie Rektora nr 20/2013 z dnia 06.06.2013 r.), zobowiązany jest do zbiorczego załączenia wydrukowanych i podpisanych Oświadczeń, odpowiednio do:

  • Wydruku nowego Wniosku ST na lata 2015-2017
  • Wydruku „Informacji o kontynuacji ST w 2015 roku”
  • Pisma przewodniego adresowanego do Prorektora ds. nauki, jeżeli jednostka nie ubiega sie o finansowanie zadań badawczych ST w latach 2015-2017

UWAGA:

1. Oświadczenia nie należy przesyłać indywidualnie do Działu Nauki - należy je złożyć zbiorczo, zgodnie w powyższą Instrukcją

2. Brak złożenia Oświadczenia przez pracownika traktowany jest, jako złożenie przez Niego dokumentu w wybranej przez siebie jednostce naukowej, innej niż GUMed

3. Jeżeli pracownik jest nieobecny w pracy (np. urlop płatny lub bezpłatny), Kierownik jednostki, powiadamia skutecznie pracownika o konieczności złożenia Oświadczenia. Pracownik, do 30.06.2014 r., wypełnia dokument w wersji elektronicznej i niezwłocznie, po stawieniu się do pracy, dopełnia obowiązku złożenia do Działu Kadr i Płac podpisanego własnoręcznie Oświadczenia

4. Jeżeli dane w wykazie pracowników są nieprawidłowe lub nieaktualne należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem: webadmin@gumed.edu.pl i poprosić o niezwłoczne uaktualnienie swoich danych

5. Kopię Oświadczeń wszystkich pracowników i swoje własne, Kierownik jednostki przechowuje do wglądu na każde żądanie organów kontrolujących. Szczegółowe informacje są również dostępne w pliku „Często zadawane pytania – zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

6. Powyższe Oświadczenie nie jest tożsame z dokumentem dotyczącym minimum kadrowego, składanym przez nauczyciela akademickiego do właściwego Dziekanatu!!!

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE LICZBY N

1. Pytanie: Czy każdy pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowo-techniczny musi brać udział w pracach pomocniczych przy prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych?

Odpowiedź: Grupa pracowników inżynieryjno-techniczni i naukowo-techniczni jest traktowana, zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania działalności statutowej, jako grupa pracowników zatrudnionych w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych oraz pracach usługowo-badawczych (Dz.U.130 poz. 753 z 8 czerwca 2011 r. § 6a) Zgodnie z interpretacją ministerstwa, „zakres obowiązków wymienionej grupy pracowników powinien wynikać z celu wykonywania zadań pomocniczych w obszarze nauki, czyli jeżeli jednostka jest jednostką prowadzącą badania naukowe, to zatrudniając pracowników w/w grupy jednoznacznie wskazuje, że są oni niezbędni do realizacji tych zadań. Pracownik natomiast, wyrażając zgodę na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w jednostce przy prowadzeniu badań naukowych, potwierdza ten fakt swoim podpisem”. W tej sytuacji należy zwrócić szczególna uwagę, że o zakresie obowiązków pracownika zatrudnionego w w/w grupie decyduje Kierownik jednostki, który wskazuje, jakie zadania będzie on wykonywał. Zakres ten, w zależności od obciążeń zadaniowych, w trakcie zatrudnienia może się zmieniać, o takiej zmianie należy powiadamiać Dział Kadr i Płac, aktualizując druk „Zakresu obowiązków” w części „Szczegółowy zakres obowiązków”. Ponieważ Ustawodawca będzie wymagał od Państwa corocznie składania przez pracowników jednostki takich Oświadczeń, należy zwrócić szczególną uwagę na spójność składanych Oświadczeń z zakresem obowiązków pracowników. Podsumowując: fakt wykonywania prac pomocniczych przy badaniach naukowych i/lub pracach usługowo-badawczych, wynikający z zaznaczenia przez pracownika w formularzu „Oświadczenia” opcji „TAK” powinien być poparty stanem faktycznym przez Kierownika i spójny z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy.

2. Pytanie: Co należy zrobić, jeżeli pracownik przebywa na urlopie i nie może do 30 czerwca br. podpisać Oświadczenia?

Odpowiedź: Należy wykonać poniższe:

  • Skutecznie skontaktować się z pracownikiem, który przebywa na urlopie i przedstawić mu potrzebę złożenia przez niego Oświadczenia
  • Zainteresowany pracownik wypełnia w systemie Oświadczenie i przesyła informacje o wypełnieniu druku pod adres: malkor@gumed.edu.pl 3) Po powrocie pracownika(ów) z urlopu, należy wydrukować Oświadczenie z systemu i po podpisaniu przesłać oryginał niezwłocznie do Działu Nauki

3. Pytanie: Czy liczba pracowników, którzy wybiorą opcję „TAK” wpłynie na kategorię jednostki w wewnątrzuczelnianej Ocenie parametrycznej?

Odpowiedź: Dane do wewnątrzuczelnianej Oceny parametrycznej utożsamiać z danymi o pracownikach, jakie wymaga od nas Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasady wewnątrzuczelnianej Oceny parametrycznej na dany rok ustala Senacka Komisja Nauki. W tym roku i w latach ubiegłych do tej liczby byli brani pod uwagę tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: naukowo-dydaktycznych i naukowych, z odpowiednim mnożnikiem tej liczby. Natomiast liczba pracowników składających Oświadczenie jest brana pod uwagę przez Ministerstwo do algorytmu stosowanego przy podziale dotacji statutowej, przyznawanej dla Wydziału (pieniądze do podziału na jednostki, po dokonanej Ocenie wewnątrzuczelnianej). Podsumowując: Liczba pracowników składających Oświadczenie wpływa na wysokość dotacji - im więcej pracowników bierze udział w badaniach naukowych i w pracach pomocniczych, tym wyższa jest dotacja na potencjał badawczy dla Wydziału.

4. Pytanie: Jeżeli w badaniach naukowych biorą udział doktoranci, to czy też mają się znaleźć na liście?

Odpowiedź: Nie. Jeżeli doktorant nie jest zatrudniony w jednostce na podstawie umowy o pracę. Tak. Jeżeli doktorant jest zatrudniony w jednostce, nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie dotyczy to umów cywilno-prawnych (zlecenie; o dzieło)

5. Pytanie: Czy wybranie opcji „TAK” dotyczy wyłącznie pracowników biorących udział w realizacji zadań statutowych, ponieważ wniosek dotyczy finansowania tej działalności?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z wymogiem Ministerstwa musimy do Wniosku ST podać ogólną liczbę pracowników składających Oświadczenia, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, bez względu, czy jednostka posiada finansowanie zadania badawczego ST, czy nie oraz czy pracownicy uczestniczą w projektach, czy nie posiadają takiego finansowania Podsumowując: Ministerstwo, aby przeliczyć wysokość stawki bazowej dotacji dla Wydziału potrzebuje podania ogólnej liczby w/w pracowników, bez względu na to, w jakich badaniach naukowych lub pracach rozwojowych biorą udział w jednostce (np. granty krajowe, międzynarodowe, „ST”, „MN”, prace usługowo-badawcze, ekspertyzy naukowe itp.) oraz bez względu na to czy te posiadają ich źródło finansowania, czy nie.

6. Pytanie: Czy jeżeli złożę Oświadczenie w innej Uczelni, to czy będę mógł również wykazywać swoje publikacje w osiągnięciach GUMed?

Odpowiedź: Dorobek publikacyjny pracownika, który złoży Oświadczenie w innej niż GUMed jednostce naukowej, będzie wykazywany w tej (wybranej) jednostce. GUMed w takiej sytuacji nie ma podstaw do przedstawienia osiągnięć tego pracownika do zewnętrznej oceny ministerialnej Wydziału.