Dział Nauki GUMed
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a
80-210 Gdańsk
prorektor.nauka@gumed.edu.pl

Zadania badawcze WNOZ i WF
Barbara Górka
58 3491158
bgorka@gumed.edu.pl

Zadania badawcze WL
Małgorzata Sokołowska
58 3491158
malkor@gumed.edu.pl