Aktualności ze świata nauki

Wymiana bilateralna naukowców

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców.

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

 

Nabór wniosków na finansowanie współpracy polsko-norweskiej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Konkurs na wymianę osobową z Chińską Republiką Ludową

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019.

Konkurs na polsko-niemiecką wymianę osobową na lata 2018-2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy w ramach do programu służącego wspieraniu wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych w latach 2018 - 2019.

Konkurs na polsko-ukraińską wymianę osobową na lata 2017-2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-ukraińskiego.

Termin naboru wniosków: 23 stycznia – 24 kwietnia 2017 r.

 

V edycja konkursu „Mobilność Plus”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oglosił V edycję konkursu Mobilność Plus na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Polsko-białoruski konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowy Komitet ds. Nauki i Technologii Republiki Białorusi zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-białoruskiego.

MOżna ubiegać się o finansowanie polsko-białoruskiej wymiany osobowej.