Aktualności ze świata nauki

Stypendium Humboldta

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że do 30 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyjmuje wnioski do ostatniego konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy mogą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy naukowcy.

Stypendium ma na celu uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długofalowej współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej, niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta.

Stypendium im. A. von Humboldta mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni ze wszystkich dziedzin nauki, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie polscy naukowcy. Wysokość stypendium wynosi równowartość 4 000 € miesięcznie. Pobyt naukowy w Polsce w ramach stypendium Humboldta może trwać od 3 do 6 miesięcy. Stypendium może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2022 r.

Program jest realizowany na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Dotychczas stypendia na prowadzenie badań w wybranych ośrodkach w Polsce otrzymało już 76 naukowców z Niemiec.

Szczegółowe warunki i regulamin Stypendium znajdują się na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/

Konkurs na Projekt Badawczy Naukowej Fundacji POLPHARMY

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XX edycji konkursu na finansowanie najlepszych projektów badawczych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych ze środków Naukowej Fundacji POLPHARMY. 

Temat tegorocznego konkursu:
„Covid-19 – etiopatologia, klinika, zdrowie publiczne”.

Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną – autora projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
Osoba składająca wniosek powinna być pracownikiem zakładu naukowego, jednostki naukowo-badawczej lub jednostki badawczo-rozwojowej. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.05.2021 

Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (oświadczenie, oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana), należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu https://cyfrowa-fundacja.polpharma.pl/ 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

Konkurs na Projekt Badawczy - Polpharma

Zachęcamy również do zapoznania się z Regulaminem Konkursu: www.polpharma.pl (w zakładce Nauka i Innowacja – Naukowa Fundacja Polpharmy).

Wnioski złożone po terminie, lub niezgodne z Regulaminem, nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Alicja Bednarek

Biuro ds. Nauki

tel. 58 349 11 58 

 

Biuletyn Ambasady Francji w Polsce - nabory wniosków dla Naukowców i Doktorantów

Szanowni Państwo, 

serdecznie zachęcamy Naukowców i Doktorantów GUMed do zapoznania się z biuletynem Ambasady Francji w Polsce

Linki do aktualnych naborów wniosków; 

grant naukowy "Mikrobiota: w poszukiwaniu skutecznych interwencji" - III edycja konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu Biocodex Microbiota Foundation "Mikrobiota - w poszukiwaniu skutecznych interwencji" na finansowanie najlepszych projektów badawczych związanych z mikrobiotą jelitową. Nabór trwa do dnia 31.08.2021r. do godz. 24:00 

Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Kościuszkowska ogłasza konkurs na najlepszą oryginalną publikację naukową z zakresu medycyny klinicznej.

Nagradzana jest praca, która została opublikowana w czasopiśmie medycznym światowej rangi, w języku angielskim, w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody (2019-2020). Nagroda może zostać przyznana za publikację przygotowaną na podstawie badań wykonanych w Polsce lub w zagranicznym ośrodku naukowym.

O   Nagrodę   im.   Bohdana   i   Zygmunta   Janczewskich   mogą ubiegać się autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i mieszkający stale na terytorium Polski.

Termin przesyłania zgłoszeń: 31 maja 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu: październik 2021.

Więcej informacji na temat Nagrody oraz Fundacji Kościuszkowskiej znajdą Państwo na stronie www.kfpoland.org oraz www.thekf.org.

Z poważaniem,

Biuro ds. Nauki

Ambasada Francji w Polsce - zaproszenie do składania wniosków

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ofertą Ambasady Francji w Polsce skierowaną do magistrantów, doktorantów i naukowców:

http://www.science-and-you.com/en/call2021

https://miai.univ-grenoble-alpes.fr/fr/miai-grenoble-alpes-master-2-research-scholarships-836858.htm?RH=6499587718832365

https://www.eurecom.fr/en/teaching/master-science/Carnot-TSN-EURECOM-Excellence-Scholarships

https://www.pearl-phd-lille.eu/en/phd-candidate/call-phd-students-eligibility

https://pasific.pan.pl/