Aktualności ze świata nauki

"Wieczór Naukowca 2020 - Wokół człowieka”

Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji dla Młodych Naukowców

Konferencja dedykowana jest studentom 1,2,3 stopnia, którzy zajmują się badaniami "wokół człowieka".

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum dla prezentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie zdrowia oraz szeroko pojętej kultury fizycznej. Jest okazją do nawiązania kontaktów naukowych między studentami i pracownikami z różnych ośrodków w Polsce.

Kluczowe Terminy:16.10 - 22.11.2020 – rejestracja w systemie elektronicznym i przesłanie streszczeń (wzór dostępny na stronie internetowej Konferencji),
16.10 – 29.11.2020 – proces recenzowania, 
do 30.11.2020 – informacja o przyjęciu pracy,
04.12.2020 – przesłanie posteru, wniesienie opłaty,
11.12.2020 – Konferencja „Wieczór Naukowca 2020”.

Opłata Konferencyjna - 50 zł 

Więcej informacji znajduje się na stronie głównej Konferencjiwww.wieczor.awf.wroc.pl

 

Bezpłatne warsztaty on-line „CYFROWE TRANSFORMACJE W BIOBANKOWANIU”

Szanowni Państwo

Polskia Sieci Biobanków (PSB) BBMRI.pl zaprasza do uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach on-line „CYFROWE TRANSFORMACJE W BIOBANKOWANIU” organizowanych przez Konsorcjum BBMRI.pl. Warsztaty odbędą się 05-06.11.2020 poprzez aplikację Teams.

Będzie można zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami stworzonymi w ramach Polskiej Sieci Biobanków BBMRI.pl z których potencjalnie mogą skorzystać wszystkie instytucje i grupy badawcze w Polsce zainteresowane wykorzystaniem archiwizowanych próbek biologicznych i danych uzyskanych od człowieka dla celów naukowych. Proponowane warsztaty są realizowane w uzupełnieniu corocznej Konferencji Biobanków Polskich.


Link do rejestracji:

https://www.port.org.pl/pl/cyfrowe-transformacje-w-biobankowaniu-warsztaty-on-line/

Bezpłatna konferencja naukowa „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” 21 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu StatSoft Polska zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowej „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”, która od wielu lat służy popularyzacji wiedzy statystycznej i pokazuje sposób wykorzystania narzędzi analitycznych w codziennej pracy. To już XXIV edycja konferencji i jak co roku, będzie to wspaniała okazja do spotkania i wymiany myśli dla wszystkich osób związanych z analityką danych.

Kierując się troską o komfort oraz zdrowie uczestników, wydarzenie odbędzie się w tym roku w nowej, wirtualnej formule już 21 października br. (środa).

Zachęcam do zapoznania się z programem konferencji:

https://www.statsoft.pl/uslugi/seminaria/lista-seminariow/zastosowania-statystyki-i-data-mining-w-badaniach-naukowych-2020/#!program

Warsztaty poświęcone ERC w Warszawie (dla Wnioskodawców HORYZONTU 2020)

W dniu 14 i 15 września 2017 r. Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oraz Oxford University European Office zapraszają na warsztaty poświęcone grantom ERC w naukach społecznych i humanistycznych.

Materiały ze szkolenia Jak przygotować wniosek projektowy w konkursie TWINNING w programie HORYZONT 2020

Twinning polega na wzmocnieniu określonego obszaru badań w ramach danej instytucji z kraju słabszego, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema wiodącymi instytucjami z zagranicy w dziedzinie wynikającej ze Strategii Rozwoju Badań jednostki będącej wnioskodawcą. W ramach tych projektów polscy naukowcy mają możliwość współpracować z jednostkami zagranicznymi w celu polepszenia oraz rozwoju swojej wiedzy i metod badawczych w konkretnej dziedzinie naukowej.

Szkolenie dla wnioskodawców ERC Consolidator Grant

Imperial College London i Polska Akademia Nauk zapraszają na warsztaty informacyjne dla naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica (Sala Lustrzana) przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie.