Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców

Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania Wniosków o przyznanie Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Oferta konkursowa skierowana jest do Młodych Naukowców, którzy:

· są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora

albo

· są zatrudnieni w GUMed na umowę o pracę i posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 1 grudnia 2021 do 29 grudnia 2021r. do godz. 12:00

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF) oraz przesłanie informacji o złożeniu wniosku na adres: barbara.gorka@gumed.edu.pl


Stypendium można otrzymać tylko raz.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków o Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.