Stypendia w USA dla doktorantów i doktorów – Fulbright Polska

Stypendia w USA dla doktorantów i doktorów – Fulbright Polska

Junior Advanced Research Award

Do 19 maja 2017 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest do osób, które przygotowują rozprawę doktorską w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce. Celem wyjazdu jest realizacja projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy.

Strona internetowa konkursu

 

Fulbright Senior Award

Do 16 czerwca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Czas trwania stypendium może wynosić do 3 do 9 miesięcy.

Strona internetowa konkursu

 

Wysokość stypendiów oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Stypendia są przeznaczone na koszty utrzymania stypendysty szacowane wedle stawek uzgodnionych z Council for International Exchange of Scholars (w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej). Mogą ono również obejmować:

- Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA;
- Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;
- Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA;
- Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach;
- Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego;
- Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

 

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.