KONKURS NA STYPENDIA DOKTORSKIE DLA PRACOWNIKÓW GUMed

KONKURS NA STYPENDIA DOKTORSKIE DLA PRACOWNIKÓW GUMed

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że pracownicy GUMed z otwartym przewodem doktorskim mogą ubiegać się o przyznanie naukowego stypendium doktorskiego.

Stypendium, w wysokości połowy stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, wypłacane będzie przez okres 12-tu miesięcy, począwszy od maja 2017 r.

Ważnym warunkiem do spełnienia przez Stypendystę jest zobowiązanie do przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej w okresie do dwóch lat od daty zaprzestania pobierania stypendium tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Jeżeli nie zostanie spełniony powyższy warunek Stypendysta, zgodnie z zawartą umową, zwraca całość pobranego naukowego stypendium doktorskiego.

Przy ocenie wniosków uwzględnia się następujące kryteria:

1.       Stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;

2.       Wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej;

3.       Dotychczasową działalność naukową Kandydata do stypendium;

4.       Udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych;

5.       Liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Biura ds. Nauki do dnia 3 marca 2017 r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego

2. Zarządzenie określające szczegółowe informacje i zasady przyznawania stypendium

 

 

Kontakt:

Biuro ds. Nauki, Hania Cieplińska, tel. wewn. 11-59; e-mail: hciepl@gumed.edu.pl

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.