Nabór wniosków w konkursie Etiuda

Nabór wniosków w konkursie Etiuda

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursu ETIUDA.

 

ETIUDA 5 to konkurs na stypendia doktorskie przeznaczony dla osób, które:

- nie posiadają stopnia naukowego doktora

- wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej

- mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2017 r.

- planują odbycie stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym

 

Laureaci konkursu ETIUDA otrzymują:

- stypendium naukowe na okres od 6 do 12 miesięcy (4 500 zł /miesiąc),

- środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku,

- środki finansowe na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać do NCN tylko w formie elektronicznej (w systemie OSF) do 15 marca 2017 r.

Do wersji elektronicznej wniosku dołącza się skan podpisanych oświadczeń przez władze GUMed, w związku z tym prosimy o dostarczenie pełnej wersji wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w celu weryfikacji i zebraniu odpowiednich podpisów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2017 r. do godz. 15.00 (poniedziałek).

 

Strona internetowa konkursu: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5

 

Do pobrania:

Dane GUMED do wniosków NCN

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.