Konkurs na Projekt Badawczy Naukowej Fundacji POLPHARMY

Konkurs na Projekt Badawczy Naukowej Fundacji POLPHARMY

Szanowni Państwo, 

Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. Aktualnie trwa nabór wniosków do XX edycji konkursu. 

Temat tegorocznego konkursu:
„Covid-19 – etiopatologia, klinika, zdrowie publiczne”.

Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną – autora projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
Osoba składająca wniosek powinna być pracownikiem zakładu naukowego, jednostki naukowo-badawczej lub jednostki badawczo-rozwojowej (pracownikiem GUMed).

Okres realizacji projektu badawczego może wynieść maksymalnie 3 lata. 

Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (oświadczenie, oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana), należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu https://cyfrowa-fundacja.polpharma.pl/  

Nabór wniosków trwa do 31 maja 2021 roku.

Uprzejmie informujemy, że rozpatrywane będą wyłącznie wnioski spełniające kryteria badań stosowanych. 

Regulamin Konkursu: www.polpharma.pl
(w zakładce Nauka i Innowacja – Naukowa Fundacja Polpharmy).

Wnioski złożone po terminie, lub niezgodne z Regulaminem, nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Alicja Bednarek

Biuro ds. Nauki

tel. 58 349 11 58 

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.