Wnioski, Raporty ST

Wnioski, Raporty ST

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony elektroniczny formularz RAPORTU z realizacji tematów zadań badawczych statutowych realizowanych w ramach utrzymania potencjału badawczego ze środków otrzymanych z subwencji za rok 2020. 

Przypominamy, że realizacja tematów traktowana jest jako bezterminowa z możliwością ich modyfikacji na rok kolejny oraz koniecznością wykorzystania wszystkich przyznanych środków w roku ich przyznania.

 

Jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany zupełnej tematu zadania badawczego statutowego do Państwa dyspozycji zostaje uruchomiony również WNIOSEK o przyznanie subwencji na zadanie badawcze realizowane w ramach utrzymania potencjału badawczego jednostki na rok 2021.


Formularze WNIOSKU oraz RAPORTU dostępne są w systemie

e-naukowiec (https://enaukowiec.gumed.edu.pl/panel/admin/documents).

 

Ostateczny termin składania RAPORTÓW za 2020 rok i /lub WNIOSKÓW na rok 2021 mija 19 lutego 2021 r. (piątek).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownicy zobowiązani są do przechowywania kopii raportów oraz pełnej dokumentacji potwierdzającej podane informacje. Dokumenty te należy przedstawić na każde żądanie organów kontrolujących działalność statutową jednostki.

 

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące wypełniania formularza proszę uzgadniać z Biurem ds. Nauki pod nr tel. 11-58 lub 11-59, natomiast wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące technicznych aspektów działania elektronicznego formularza proszę uzgadniać z Działem Systemów IT pod nr tel. 17-14 lub 17-08.

 

Z poważaniem,

prof. dr hab. Michał Markuszewski

prorektor ds. nauki

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.