Konkurs na finansowanie projektów badawczych „Młody Twórca Nauki”

Konkurs na finansowanie projektów badawczych „Młody Twórca Nauki”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Gdański Uniwersytet Medyczny ogłasza Pierwszy Konkurs na projekty badawcze w Programie grantowym „Młody Twórca Nauki” realizowanym w ramach „Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcze”. Celem Konkursu jest zainicjowanie i rozwój badań naukowych o tematyce badawczej obejmującej Priorytetowe Obszary Badawcze:

1.       POB 1 | Onkologia;

2.       POB 2 | Kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa;

3.       POB 3 | Biochemia, genetyka i biologia molekularna.

O dofinansowanie mogą ubiegać się pracownicy zatrudnieni w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w ścieżce badawczej i badawczo-dydaktycznej oraz doktoranci, w tym uczestnicy szkół doktorskich Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, spełniający jeden z poniższych warunków:

a)      uzyskali stopień naukowy doktora w okresie do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnieni przez GUMed na podstawie umowy o pracę (dotyczy również osób, które we wskazanym powyżej czasie uzyskały stopień doktora habilitowanego);

b)      są doktorantami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i/lub są uczestnikami Pierwszej Szkoły Doktorskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego lub Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Finansowanie projektu przyznawane jest na okres jednego roku, a kwota finansowania wynosi max. 50 000 PLN.

Wnioski należy składać w terminie do 31.12.2020 w formie elektronicznej na portalu e‑naukowiec do Działu Obsługi Programu IDUB. Zgodnie z Regulaminem realizacji projektów badawczych w Programie grantowym „Młody Twórca Nauki” realizowanym w ramach „Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcze”, złożone wnioski podlegają ocenie w procedurze konkursowej.

 

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w dokumentacji konkursowej zamieszczonej na stronie internetowej: https://uczelnia-badawcza.gumed.edu.pl/62227.html.

 

Osoba do kontaktu:

Renata Choroszkiewicz, Dział Obsługi Programu IDUB (tel. 58 346 18 61; idub@gumed.edu.pl).

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.