Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - otwarty nabór

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - otwarty nabór

Szanowni Państwo,

Zapraszamy młodych naukowców do składania wniosków w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W ramach programu finansowane są roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Laureatem Stypendium START można być tylko jeden raz.

W konkursie o stypendium START oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność, dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze.

Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi, które jest przyznawane jednemu z laureatów programu w danym roku.

Wybrani laureaci mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty (opisane w Regulaminie i Instrukcji przygotowania wniosku dostępnych na stronie FNP).

Wnioski w konkursie mogą składać naukowcy, którzy:

- mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
- są doktorantami  bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1990 lub później)

Wniosek przed wysłaniem powinien zostać zatwierdzony i podpisany przez Prorektora ds. Nauki,
w związku z czym prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów konkursowych
(2 egzemplarze wydrukowanego wniosku podpisanego przez kandydata oraz opiekuna naukowego wraz z 1 kompletem załączników) do Biura ds. Nauki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. (termin został przedłużony przez organizatora - Fundację na rzecz Nauki Polskiej).

Prosimy, aby dokumenty były ułożone w kolejności wymaganej przez FNP, opisanej w Instrukcji przygotowania wniosku.

Regulamin konkursu oraz Instrukcja przygotowania wniosku dostępne są na stronie Fundacji: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Osoba do kontaktu w biurze ds. nauki: Alicja Bednarek  tel. 58 349 12 13;
e-mail: alicja.bednarek@gumed.edu.pl

Z poważaniem,

Alicja Bednarek

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.