Stypendium Start FNP - otwarty nabór

Stypendium Start FNP - otwarty nabór

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy młodych naukowców do składania wniosków w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W ramach programu finansowane są roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Laureatem Stypendium START można być tylko jeden raz.

W konkursie o stypendium START oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność, dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze.

Wybrani laureaci mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą. Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi

 

Wnioski w konkursie mogą składać naukowcy, którzy:

- mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
- są doktorantami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku.

 

Wniosek przed wysłaniem powinien zostać zatwierdzony i podpisany przez Prorektora ds. Nauki,
w związku z czym prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów konkursowych
(2 egzemplarze wydrukowanego wniosku podpisanego przez kandydata oraz opiekuna naukowego wraz z 1 kompletem załączników) do Biura ds. Nauki 
do dnia 23 października 2019 r do godz. 15:00.

 

Prosimy, aby dokumenty były ułożone w kolejności wymaganej przez FNP, opisanej w Instrukcji przygotowania wniosku.

Regulamin konkursu oraz Instrukcja przygotowania wniosku dostępne są na stronie Fundacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
oraz w Extranecie https://extranet.gumed.edu.pl/page.php/495363/

 

 

Osoba do kontaktu w biurze ds. nauki: Renata Choroszkiewicz; tel. 58 349 10 01;
e-mail: renata.choroszkiewicz@gumed.edu.pl

 

Z poważaniem,

Renata Choroszkiewicz

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.