Stypendia w USA dla doktorantów i doktorów

Stypendia w USA dla doktorantów i doktorów

Fundacja Fulbrighta prowadzi nabór na stypendia w USA dla doktorantów i doktorów:

 

Junior Advanced Research Award

Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy są na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu jest realizacja projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy. 

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

- Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
- Przygotowują rozprawę doktorską w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce, a ich rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium;
- Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat;
- Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

W ramach stypendium zapewnione jest:

- Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA;
- Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;
- Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA;
- Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego;
- Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

Termin składania aplikacji: do 15 maja 2018r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu

 

Fulbright Senior Award

Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Czas trwania stypendium może wynosić od trzech do dziewięciu miesięcy.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

- Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
- Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, a jeśli mają stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora, mogą zgłaszać się do konkursu pod warunkiem, że poza badaniami będą prowadzić zajęcia ze studentami;
- Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat;
- Są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce;
- Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego

W ramach stypendium zapewnione jest:

- Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA - 1 500 USD;
- Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;
- Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA - 1 300 USD;
- Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego - 300 USD;
- Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu - 250 USD za każą osobę.

Termin składania aplikacji: do 30 maja 2018r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie intrnetowej konkursu

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.