NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE ETIUDA 6

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE ETIUDA 6

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy o trwającym naborze w konkursie ETIUDA 6 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

 

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie przeznaczony dla osób, które:

- nie posiadają stopnia naukowego doktora

- wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej

- mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2018 r.

- planują odbycie stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

 

Termin rozpoczęcia finansowania stypendium przypada na dzień 1 października 2018r.

Osoba, której przyznano stypendium zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Staż w zadeklarowanym ośrodku może być zrealizowany w trakcie pobierania stypendium lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania.

 

Laureaci konkursu ETIUDA otrzymują:

- stypendium naukowe w wysokości 4 500 zł miesięcznie przyznawana na okres przygotowywania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy,

- środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku,

- środki finansowe na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka.

 

Procedura składania wniosku:

Wnioski w konkursie ETIUDA 6  są składane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system elektroniczny OSF  https://osf.opi.org.pl

Po wypełnieniu wniosku należy wygenerować jego wersję roboczą i przesłać do Biura ds. Nauki na adres hciepl@gumed.edu.pl celem weryfikacji pod względem formalnym.

Po pozytywnej weryfikacji wniosek należy zablokować (Opcja: „Zablokuj do NCN”) i przesłać (format PDF) na adres hciepl@gumed.edu.pl celem podpisania go przez Prorektora ds. Nauki.

Podpisany przez Wnioskodawcę i Przedstawiciela Uczelni wniosek można przesłać do NCNu.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.

NCN prowadzi nabór wniosków do 15 marca 2018 r.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda6

Kontakt w Biurze Nauki: Hania Cieplińska, hciepl@gumed.edu.pl, tel. wewn. 11-59

 

DO POBRANIA:

Dane Uczelni do wniosku

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.