Nabór wniosków w programie START FNP

Nabór wniosków w programie START FNP

Zapraszamy młodych naukowców do składania wniosków w programie START Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej.

W ramach programu finansowane są roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wysokość rocznego stypendium to 28 000 zł.

Wybrani laureaci mają także możliwość otrzymania dodatkowego stypendium na krótki wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą na okres łącznie do 4 tygodni.

 

Wnioski w konkursie mogą składać naukowcy, którzy:

- są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1987 lub później). Wiek ten może zostać przedłużony na zasadach określonych w regulaminie konkursu;
- mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

W konkursie o stypendium START ocenianie są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze.

Wniosek w wersji papierowej przed wysłaniem powinien zostać zatwierdzony i podpisany przez Prorektora ds. Nauki, w związku z czym prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów konkursowych (2 egzemplarze wydrukowanego wniosku podpisanego przez kandydata oraz opiekuna naukowego wraz z 1 kompletem załączników) do Biura ds. Nauki do dnia 27 października 2017 r.

 

Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

 

Kontakt w FNP:

Krystyna Frąk, tel. 22 845 95 11; krystyna.frak@fnp.org.pl

Kontakt w GUMed:

Hanna Cieplińska, Biuro ds. Nauki, tel. wewn. 11-59; hciepl@gumed.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja przygotowania wniosku

Regulamin konkursu

0 Komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie będzie publikowany.