Aktualności ze świata nauki

Polityka Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

"DOBRZE WIEDZIEĆ", to zapoczątkowana przez nas akcja popularyzacji ważnych z punktu widzenia zarządzania jednostką dokumentów, adresowanych przede wszystkim do: Kierowników jednostek, osób przez nich upoważnionych oraz obsługi administracyjnej tych jedostek.

Zapraszamy do lektury.